Temperaturen kan påvirke solpanelers effekt - det kan Climate Coating produkter gøre noget ved

Hvorfor påvirker temperaturen effekten?

Solpaneler består af solceller, og disse celler har en positiv og en negativ side. Dette får strømmen til at flyde. Når temperaturen i disse celler stiger, bliver elektronerne mere mobile, hvilket øger strømmen. Denne øgede mobilitet gør det også muligt for elektroderne at udfylde eventuelle huller i materialet lettere. Så man skulle tro, at der ville blive genereret mere strøm, når solpanelerne er varmere. Den elektriske balance i solcellen forbedres som følge heraf, men det elektriske felt ved grænsen mellem de positivt og negativt ladede elektroner bliver svagere eller forsvinder endda. Og det resulterer igen i et fald i spændingen.

Varmekoefficienten

Spændingsfaldet i cellerne er større end stigningen i strømmen. Så det er derfor, at effektiviteten af dine solpaneler falder, når de bliver varmere. Varme-koefficienten fortæller, hvor meget dette er. Disse oplysninger findes i produktspecifikationerne for solpaneler. Varmekoefficienten er forskellig for hvert enkelt solpanel og afhænger af typen af solpanel og solpanelets kvalitet. Den udtrykkes som en procentdel. Hvis solpanelernes varmekoefficient er 0,5 %, betyder det, at effektiviteten falder med 0,5 % for hver grad, solpanelet bliver varmere end 25 °C.

Et beregningseksempel

Varmekoefficienten og den måde, den udtrykker faldet i solpanelernes udbytte på, forklares bedre med et eksempel. På en dejlig sommerdag i Nederlandene kan solpaneler nå en temperatur på 65 °C. Det er 40 °C
højere end den ideelle temperatur på 25 °C. Så med en varmekoefficient på 0,5 % vil solpanelernes effektivitet falde med 0,5 x 40 = 20 %.

Praktisk måling

Udgangspunktet er en omgivelsestemperatur på ca. 20 grader. Hvis overdækningen bliver 85 grader på den varmeste del af dagen, er omgivelsestemperaturen op til en højde på 60 cm ca. 40-50 grader. Dette gælder for et bitumentag, men også et ballasttag (se billedet til venstre) bliver meget varmt. Med den keramiske ClimateCoating-belægning reduceres denne tagtemperatur med mindst 20 grader.

Solpanelet her er ca. 60 °C (foto af rødt panel), med en belægning på taget på ca. 30 °C (foto af gult panel). Der skal også tages hensyn til effekten af den naturlige afkøling, der opstår på grund af det hvide tag; især på højere bygninger er der altid en vis vind.

Solpanelet her er ca. 60 °C (foto af rødt panel), med en belægning på taget på ca. 30 °C (foto af gult panel). Der skal også tages hensyn til effekten af den naturlige afkøling, der opstår på grund af det hvide tag; især på højere bygninger er der altid en vis vind.

Effektivitetstab med ubelagte og belagte overflader

Et (beskedent) effektivitetstab på 0,35 % pr. grad Celsius fører til følgende: I den normale situation (rødt panel) er effektivitetstabet (grov måling) mindst 10,5 %. I den overfladebehandlede situation (gult panel) er effektivitetstabet (grov måling) højst 1,75 %.

Dette er en betydelig forskel, og det kan forventes, at forskellene ved en nøjagtig måling vil være endnu større; med et hvidt tag ville der ikke engang skulle ske nogen forringelse/effektivitetstab, da solen også reflekteres af belægningen: lys, ingen varme.
Under normale forhold kan nedbrydningen/effektivitetstabet også være meget større. På mindre solrige dage vil
produktionen også stige.

Forventning

Vores c er, at nedbrydningen vil være højere end de angivne 3,5 % pr. 10 grader, snarere i retning af 5-7 %. Men selv hvis man regner med 3,5 % med et tag med flere hundrede eller tusinde paneler, er det allerede ret
betydeligt.