Greenguard Guld Certifikat

Greenguard Guld Certifikat

Greenguard Guld Certifikat

Den verdensomspændende kommission for miljø og udvikling definerer bæredygtighed som: 

"Udvikling, der imødekommer behovene i dag uden at bringe evnen til at imødekomme behovene hos kommende generationer i fare." 

Bæredygtighed 

Bæredygtighed er et bredt begreb, men ifølge os handler det kort sagt om, at i en bæredygtig verden er mennesker, miljø og økonomi i balance, så vi ikke udtømmer jorden.

For at beskytte og bevare det, der er vigtigt for kommende generationer, fokuserer ClimateCoating på alle aspekter af bæredygtighed. Vi ser derfor på hvert trin i produktionsprocessen: fra råvareudvinding til bortskaffelse af produkter ved slutningen af deres levetid. ClimateCoating har alt, hvad der er nødvendigt for at skåne miljøet og samtidig forlænge levetiden af alt, hvad vi beskytter.

GREENGUARD GOLD certifikatet 

Produkterne fra ClimateCoating er blevet tildelt GREENGUARD GOLD certifikatet. Dette betyder, at de opfylder de strengeste standarder for lav emission af flygtige organiske stoffer (VOS). 

ClimateCoating anbefales til brug både i private hjem og i erhvervsejendomme (fabrikker, kontorer, skoler, hospitaler osv.).

Miljøvenlig og globalt GREENGUARD GOLD-certificeret.

Vores produkter indeholder hverken blødgørere eller opløsningsmidler og opfylder de strengeste krav til miljø, bæredygtighed og sundhed og er derfor globalt certificeret med GREENGUARD GOLD. Det anbefales specielt til brug i krævende miljøer som skoler og sundhedsinstitutioner med sårbare grupper som børn og ældre.

ClimateCoating anerkendes af førende certificeringsprogrammer som LEED og BREEAM.

Bæredygtighed

Hos ClimateCoating er bæredygtighed en dybt forankret arbejdsmetode. Ved udviklingen af et produkt eller en tjeneste undersøger vi omhyggeligt hver eneste trin. Vi sørger for, at den langsigtede indvirkning på mennesker og miljø er så positiv som muligt. Det er sund fornuft at bruge færre råvarer i produktionsprocessen, men det må aldrig ske på bekostning af kvaliteten. Derfor evaluerer vi konstant udviklingsprocessen af vores keramiske filtre, udvikler og producerer vi højkvalitetsprodukter, der er nøjagtigt tilpasset deres opgave. På denne måde får ethvert overflade den bedst mulige beskyttelse, forlænger vi vedligeholdelsesintervallet og minimerer brugen af flygtige stoffer. Som resultat øges brugen af bæredygtige råvarer, mere effektiv produktion og færre transportkilometer.

ISO-certificeret produktion 

Produktionsstedet er ISO 9001:2008-certificeret: Vi arbejder i overensstemmelse med de højeste kvalitets- og miljøstandarder.